ט"ו באב, חג האהבה

 

ט"ו באב

חגים: ט
לוגו הטחנות הגדולות של ארץ ישראל

הטחנות הגדולות של א"י, חיפה